دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی ابلاغ شد

اقتصاد ۱۰۰- بانک مرکزی در راستای تأمین مالی برای تکمیل پروژه‌های ارزآور ملی «دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی» را در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی ابلاغ شد

 بانک مرکزی با هدف تقویت تشکیل سرمایه ثابت و تامین منابع ارزی برای تکمیل پروژه‌های ارزآور ملی، نسبت به صدور مجوز عرضه اوراق مرابحه ارزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران وفق دستورالعمل اجرایی پیوست (موضوع بخشنامه شماره ۸۶۲۹۰‌/۰۲ مورخ ۱۴۰۲.۴.۱۴)، به منظور اجرا و یا تکمیل طرح‌های سودآور اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی در داخل کشور، اقدام می کند.

بر اساس این دستورالعمل، اوراق مرابحه ارزی، اوراق بهادار ارزی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی یا دینی است که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده و دارنده اوراق، مالک و طلبکار آن دین است و عرضه این اوراق، صرفاً توسط ناشر با مجوز کمیسیون ارز بانک مرکزی مجاز است.

همچنین، سقف مبلغ عرضه اوراق مرابحه ارزی برای هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو بوده که این سقف با صلاحدید و اخذ مجوز کمیسیون ارز قابل افزایش به مبالغ بالاتر است.

گفتنی است؛ خرید اوراق از محل منابع ارزی مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی ممنوع بوده و سررسید اوراق حداقل یک و حداکثر چهار سال و سود سالیانه برای اوراق یورویی یکساله حداکثر پنج درصد؛ اوراق دوساله حداکثر ۵.۲۵ درصد؛ اوراق سه ساله و چهارساله حداکثر ۵.۵ درصد تعیین شده و پرداخت سود در مواعد یکساله صورت خواهد پذیرفت.

لازم به ذکر است؛ درخواست انتشار اوراق مذکور برای تامین مالی چندین پروژه انجام شده و مراحل مربوطه در دست اقدام است.

 

دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی

(با هدف تأمین مالی و تأمین نقدینگی)

با استناد به بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، “دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی” که از این پس به اختصار “دستورالعمل” نامیده می‌شود، به شرح ذیل تصویب می‌گردد.

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در این “دستورالعمل” دارای معانی به شرح زیر می‌باشند:

۱-۱)اوراق مرابحه ارزی: اوراق بهادار ارزی که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی یا دینی است که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده و دارنده اوراق، مالک و طلبکار آن دین است.

۱-۲)دارایی: اموال منقول و یا غیرمنقول تحت تملک بانی که می‌تواند مبنای عرضه اوراق مرابحه ارزی قرار گیرد.

۱-۳)بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱-۴)مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت مینماید.

۱-۵)ناشر: شخص حقوقی است که توسط بانی تاسیس و در چارچوب عقود اسلامی نسبت به عرضه اوراق موضوع این دستورالعمل با هدف نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان اوراق مرابحه ارزی، اقدام می‌نماید.

۱-۶)بانی: شخص حقوقی است که ناشر برای تأمین مالی و نقدینگی وی در چهارچوب عقود اسلامی اقدام به عرضه اوراق مرابحه ارزی مینماید. بانی می‌تواند ناشر هم باشد.

۱-۷)خریداران اوراق مرابحه ارزی: اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی که اقدام به خرید اوراق مرابحه ارزی می‌کنند.

۱-۸)ضامن: شخص حقوقی است که بازپرداخت مبلغ اصل و پرداخت سود اوراق در سررسیدهای مقرر از بانی به ناشر و از ناشر به خریداران اوراق را تضمین می‌نماید.

۱-۹)عامل: مؤسسه اعتباری و یا صرافی بانکی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی است که عاملیت به فروش اوراق مرابحه ارزی و پرداخت‌های مرتبط با آن در سررسیدهای مقرر از طرف ناشر را عهده‌دار است.

۱-۱۰) مؤسسات حسابرسی مورد تأیید بانک مرکزی: سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی که دارای دو شرط “امتیاز الف کنترل کیفیت جامعه‌ حسابداران رسمی ایران” و “رتبه یک حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار” توأمان باشند.

۱-۱۱)متعهد پذیره نویسی: مؤسسه اعتباری است که به پیشنهاد بانی و با تایید بانک مرکزی برای خرید اوراق مرابحه ارزی که ظرف مهلت مقرر پذیره‌نویسی به فروش نرسند، انتخاب می‌گردد.

۱-۱۲)امین: مؤسسه حسابرسی است که به منظور حفظ منافع خریداران اوراق، مسئولیت نظارت بر کل فرایند عملیاتی اوراق مرابحه ارزی را بر عهده داشته و توسط بانی از میان مؤسسات حسابرسی مورد تأیید بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

ماده ۲ـ عرضه اوراق مرابحه ارزی، صرفاً توسط ناشر با مجوز کمیسیون ارز بانک مرکزی مجاز است.

تبصره ۱: انتشار این اوراق به منظور تامین مالی و یا سرمایه در گردش پروژه تعیین شده بانی صورت می‌پذیرد و محل مصرف منابع حاصل از آن پروژه تعیین شده بانی خواهد بود.

تبصره ۲: سقف مبلغ عرضه اوراق مرابحه ارزی برای هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
https://akhbartimes.ir/sitemap_index.xml